Bądź w kontakcie
Subskrybuje zawartość
Subskrybuje zawartość za pomocą poczty email
Profil na Naszej Klasie

Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II

Bieszczady i Wolontariat - osoba zainteresowana wolontariatem w Bieszczadach
Od
23 czerwiec, 2011 - 13:21

Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II działający przy Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym Caritas w Ustrzykach Dolnych wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Wspomagania Wsi ogłasza VII Edycję - Stypendia 2011/2012

Zapraszamy absolwentów szkół średnich do składania wniosków o przyznanie stypendium na rok 2011/2012.

W roku akademickim 2011/2012 zostaną ufundowane stypendia na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich. Roczne stypendium wyniesie 5000 zł i wypłacane będzie w 10-miesięcznych ratach, od października do lipca,w wysokości 500 zł .

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią i spełniają łącznie następujące kryteria:
1. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 970 zł netto,
2. zdali egzamin maturalny w bieżącym roku szkolnym (stypendia będą przyznawane na podstawie maturalnych wyników egzaminów pisemnych ),
3. zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie (realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym),
4. zaangażują się społecznie w działanie parafii lub Bieszczadzkiego Centrum Charytatywnego Caritas w Ustrzykach Dolnych.

Wnioski należy składać w Bieszczadzkim Centrum Caritas Ustrzyki Dolne ul. W. Pola w terminie do 30.07.2011 r.
Szczegóły na stronie internetowej http://www.caritas-ustrzyki.republika.pl/ lub pod telefonem 503 101 891.